Uthyrningsvillkor

Uthyrningsvillkor

Uthyrningsvillkor

Genom att läsa igenom och skriva under nedanstående uthyrningsvillkor förbinder du dig att följa uthyrningsvillkoren. Om inte uthyrningsvillkoren följs och det kommer till uthyrarens kännedom så äger vi rätten att omgående ta tillbaka uthyrd produkt på lämpligt sätt. I samband med återtagande eller skadad produkt äger vi rätten att ta ut en kostnad på materiel och arbetstid. Kostnaden utgår från 450 kr/timme exkl. moms i arbetstid och baseras på den tiden uthyraren får lägga ner för att återställa produkten i befintligt skick.

Du som hyrestagare är skyldig att legitimera dig med giltigt svenskt körkort för att få transportera våra släp. Det är endast du som legitimerar dig vid uthyrning som får framföra våra släp. Om vi får kännedom om att någon annan framför släpet så återtas släpet omgående av uthyraren.
Du får ej köra påverkad av alkohol, droger eller i övrigt bryta mot väsentliga trafikregler när du transporterar våra släp. Om uthyraren får kännedom att trafikregler inte sköts äger vi rätten att återta släpet omgående. Du får ej transportera våra släp med en bil som har körförbud, är avställd eller saknar försäkring. Du som hyrestagare är skyldig att ha kännedom om och följa regler för vad som gäller din fordonskombination när du hyr släp från oss. Att vi får kännedom om att uthyrningsvillkoren missbrukats kan t. ex vara genom att du kontrolleras av polis eller annan myndighet.

Du som hyrestagare är skyldig att göra uthyraren uppmärksam på om det är skador på något när du kopplar släpet vid uthyrning. Du är också skyldig att säga till oss om något skadats under uthyrningsperioden. Vi besiktigar produkten omgående vid återlämnandet. Vi har sedan 7 dagar på oss ytterligare att uppmärksamma fel som orsakats av hyrestagaren.

Du som står på hyreskontraktet är ansvarig för att samtliga som badar i våra spabad eller kommer i kontakt med dem är införstådda med riskerna och vilka regler som gäller. Barn under 18 år får ej bada utan uppsikt av målsman.

Du/Ni ska läsa igenom uthyrningsvillkoren för att undvika olyckor och tillbud. Det är en risk att orsaka fallolyckor, drunkningstillbud, brännskador och övriga olyckor om du/ni inte följer uthyrningsvillkoren.

Du visar legitimation i form av giltigt körkort vid hämtning och betalar direkt via swisch, kontant eller bankgiro-faktura. Om du hyr via företag får du faktura om vi godkänner det. Du godkänner säkerhetsregler och användarvillkor genom att läsa igenom och signera avtalet. Vi från Badtunna Sjuhärad är väldigt måna om att du ska få en bra upplevelse med våra produkter. Vi har betalningsvillkor på 30 dagar. Överskrids den gränsen utan att betalning kommit in till oss debiteras påminnelse med dröjsmålsränta om 20 % av totalbeloppet.

Kaminen får inte eldas utan att det är rätt vattennivå i spabadet. Spabadet får absolut inte tömmas på vatten om kaminen glöder eller elden inte har brunnit ut. Spabadet töms på vatten dagen efter bad och kaminen töms på aska. Du som kund rengör spabadet och återlämnar allt i det skick som du fick det. Kaminerna vi har arbetar med självtryck, vilket innebär att när vattnet blir tillräckligt varmt i kaminen så pumpas det ut genom den övre slangen på kaminen ut i spabadet. Vattnet fungerar även som kylning för kaminen vilket gör att kaminen inte får eldas utan rätt vattennivå i spabadet.

Du är ansvarig för att allt är förankrat med spännband och stroppar när du ska framföra spabadet i trafiken. Locket ska alltid ha minst två spännband utöver originalfästena, annars blåser locket av i trafiken. Se till att notera hur band och stroppar är förankrade innan du lossar dem. Surrningsutrustning står uthyraren för.

Reningspumpen finns fram i luckan. Den har en On/Off knapp. Reningspumpen får absolut inte köras utan att det är rätt vattennivå i spabadet. (Vattnet ska upp till svart markering), vilket innebär ca 15-20 cm kvar till ovankanten från vattenlinjen. Reningspumpens ska indikera 24. Det innebär att pumpen går dygnet runt till det att man stänger av den. Reningspumpen ska vara på så fort det är rätt vattennivå i spabadet. Reningspumpen, reningsbehållaren bredvid pumpen samt kaminen töms på vatten direkt i anslutning till att man tömmer spabadet på vatten. Det här görs för att undvika att det fryser sönder eller blir stående dåligt vatten i systemet !, det är totalt 3 pluggar, dem ska läggas i lådan-skåpet framme vid pumpen när de skruvats loss.

Placera spabadet på ett plant underlag, de olika stödbenen ska sänkas ner och skruvas åt rejält med handkraft, stödbenet fram med hjul ska ej ha belastning men vara nära marken om något annat stödben går sönder under bad. Handbromsen ska dras upp så kärran är säkrad och inte kommer i rörelse med vatten i. Om det är mjukt underlag ska stenplattor eller brädor läggas under stödbenen.

Kaminens rökrör blir mycket varmt. Det är förbjudet att gå uppe på luckorna så att man kommer i kontakt med röret från kaminen. Ytan uppe på luckorna är till för förvaring av handukar, flaskor m.m. Det är också förbjudet att sitta uppe på kanten av spabadet vid bad. Du/Ni går i från stegen och samma väg ut ur spabadet.

Det är helt ok att använda marschaller om ni använder hållarna för det. Överflödigt stearin spolas bort från trächassit med varmt vatten i samband med rengöring. Skrapa ej bort stearin från träkonstruktionen, det sköter uthyraren om stearinet inte går bort med varmvatten.

Luftsystemet ska köras i ca 5-10 minuter när tunnan töms på vatten för att det inte ska lägga sig vatten i slangarna som fryser vid minusgrader. Du ska även backspola reningssystemet i anslutning till att du tömmer spabadet på vatten efter instruktioner från oss. Du vrider handtaget till backwasch och låter det flöda vatten till det att det kommer rent vatten. Sedan vrider du till rinse och låter det även där flöda till det kommer rent vatten. Någon minut på varje upp till ett par minuter. Se till att ha vattennivån så att skimmern inte suger luft i samband med backwasch/rinse. Vattennivån bör ligga 5-10 cm högre än svart markering vid dessa åtgärder.

Spola gärna ur spabadet före bottenpluggen sätts i och fyllning påbörjas, då har du möjlighet att spola ur grus/skräp som alltid lägger sig i botten efter rengöring från föregående uthyrning.

Locket på våra produkter är isolerande. Locket ska vara på vid uppeldning för att isolera värmen. Locket tas av vid bad. Placera det långt från tunnan och var försiktig så att det inte skadas. Det ska förvaras på mjukt underlag. Lägg på locket när ni inte badar.

Våra kaminer är kraftfulla och lätta att använda. Vi rekommenderar att du fyller hela kaminen med ved och dränker veden med tändvätska innan ni tänder. Det är helt normalt att det är eldflammor längst upp i rökröret i korta perioder. Det är ett tecken på att du inte eldar på för svag effekt. Du får vara aktiv i ca 2-3 timmar med att fylla på ved när kaminen arbetar. Se till att kaminen alltid är fullmatad de första 2-3 timmarna. Vi rekommenderar alltid att man har 3-5 timmar på sig för uppeldning. De sista fem graderna brukar kaminen sköta själv trots att den inte laddas med ved i slutet, den har ett vattenmagasin med varmt vatten som skjuts in i spabadet. Om det är möjligt så försök att underhållselda så att kaminen inte brinner ut. Om den brinner ut så startas den enkelt igen. Det blir drag automatiskt utan att du aktivt behöver göra något.

Du som kör/transporterar våra släp är ansvarig för att du behärskar att framföra breda släp. Släpen är fullbredd, 260 cm breda. Du får ej köra med för hög hastighet på fartgupp m.m. Konstruktionen klarar inte det, stödbenet skrapar i om farten är för hög. Du får absolut inte framföra släpen över 80 km/h. Släpen börjar kränga i högre hastigheter, vilket innebär att du kan köra av vägen. Du är skyldig att ta det extra försiktigt vid halt väglag. Släpen från oss har en bruttovikt på ca 1300 kg vilket innebär en risk för olycka om släpet körs med för hög hastighet i t.ex kurvor.

Du som kund ansvarar för att spabadet återlämnas i det skick som när du hämtade det. Du blir ersättningsskyldig för de saker som är skadade. Vi på Badtunna Sjuhärad besiktigar våra spabad direkt vid återlämnandet. Vi ger dig då klartecken direkt om allt är enligt avtalet. Du ersätter inte skador som betecknas som normalt slitage. Du som kund ansvarar för att meddela om något gått sönder på släpet eller spabadet under uthyrningen.

Du som kund blir kompenserad av oss med en prissänkning om produkten inte levererade det som vi utlovade. Vi har telefonjour dygnet runt med serviceman som eventuellt kommer ut om något oförutsätt händer med tekniken på spabadet, förutsatt att du/ni inte kan använda spabadet på ett normalt sätt.

Vi är noga med att du förvarar spabadet säkert när den inte är fylld med vatten på grund av stöldrisken. Spabadet ska ha ström och jordfelsbrytaren ska tryckas på även när det står uppställt utan vatten, för att ladda batterier för pumpar. Pump till rening, belysning och bubbelsystem ska vara avstängt när det ej är vatten i spabadet. Om detta inte sköts förbehåller vi oss rätten att omedelbart hämta tillbaka släpet du hyrt.

Vi ersätter ej skador på person eller egendom om spabadet används enligt våra gällande uthyrningsvillkor.

Det är ej tillåtet att använda klorprodukter eller andra vätskor i våra spabad på grund av att våran tekniska utrustning inte klarar det.